RSSالعربيةEng
בתי הספר היסודיים במטה אשר
 

סמל בי"ס

שם

שם המנהל/ת

טלפון בי"ס

נייד

פקס

210138

יסודי אפק

רבקה נחום

8784170

0524264849

8784279

210930

מעיינות

תמי וקסמן

9952730

0544379349

9952731

211714

גוונים-מתחם נעמן

איריס אלטיט

9854101

0528346341

9914836

218198

יסודי דנון

מחמוד מוגרבי

9521050

050794614

9825031

218925

יסודי עראמשה

מוחמד מזעל

9807521

0506952124

9806863

210328

שלום עליכם - בצת

מזל שבח-אזולאי

9808352

0523749434

9875217

212159

יסודי רגבה

חגית ויזל

9820547

0544838521

9820547

210468

חופי הגליל

אילנית פיטרושקה

9821226

0503836265

9821505

 

 

 

רכז תחום- עמי בלנק
טלפון : 9879408 04
פקס : 9879707 04
דוא"ל:  amib@matteasher.org.il

תחומי פעילות :

קידום יוזמות פדגוגיות וחברתיות- ערכיות בבתי הספר.
ליווי מעקב ובקרה בבתי הספר היסודיים.
קיום קשר שוטף עם מנהלות בתי הספר.
יצירת דרכים להעלאת רמת ההישגים של התלמידים.
קידום תכניות הכשרה, העשרה, הנחייה והשתלמויות של צוותי הוראה.
אחריות לגיבוש קריטריונים להעברה בין המוסדות.

קישורים עיקריים
קליטה בישובים
זה-אשר ברשת
לכל העיתונים
אתר המועצה האזורית מטה אשר. כל הזכויות שמורות