מטה אשר נבחרה בשנת 2012 להיות חלוצה במהלך ששמו הפרדה במקור. עיקרו של המהלך הוא הפרדת הפסולת כבר במקור - כלומר בבית התושב.
במסגרת זאת נדרשים התושבים להפריד את הפסולת האורגנית משאר הפסולות, כאשר לכל פסולת אחרת ישנו זרם ייעודי. רק מה שלא ניתן למיחזור מועבר לפח האשפה הירוק ומשם למטמנה. מטרת המהלך הינו הפחתת ההטמנה, הגדלת המיחזור  וחיסכון בעלויות לרשות.
המהלך החל בכתיבת תוכנית אב לפסולת, שלאחר אישורה נכתבה תוכנית מפורטת והתקבל סיוע של 11 מליון שקל להפעלת המהלך אשר כלל:

 • בינוי, תשתיות , רכישת כלי אצירה ופעולות חינוך הסברה והטמעה.
 • בכל יישוב הוקמה מינהלת, שפעלה בתיאום עם מינהלת המועצה לעניין המהלך, תוכננו מרכזי הפרדת פסולת ובוצעה הדרכה והסברה בכל בית אב, מוסדות חינוך פורמלי וחברתי.
 • כל יישוב זכה לשידרוג תשתיות בנושא הפסולת. כל מרכז מיחזור  גודר, שולט ומוספר לצורך הקלה בתיפעול.
 • כיום המהלך הושלם בכל היישובים. פעולות ההסברה וההטמעה נמשכות כל העת, בתקווה שבכל שנה נגיע ליעדי הפחתת ההטמנה ונעלה באחוזי המיחזור.

להלו  פירוט סוגי הפחים ביישובים המשמשים להפרדת הפסולת לפי סוגים:
 

 • חום - פסולת אורגנית בשקית סגורה היטב
 • אפור - אריזות מתכת
 • סגול - אריזות זכוכית
 • כחול - נייר וקרטון ביתי
 • קרטוניה- קרטונים
 • מיחזורית - בקבוקים
 • בגדים - למתקנים המיועדים לכך
 • פסולת אלקטרונית- למתקנים המיועדים לכך (פירוט בנוהל פסולת אלקטרונית באתר)
 • ירוק - כל מה שלא ניתן למיחזור

הקפדה על השלכת כל פסולת לפח המיועד מסייעת בהפרדה, בהגדלת אחוזי המיחזור, בהפחתת  ההטמנה וגם בשמירה על מרכזי הפרדת הפסולת נקיים ומזמינים.
פסולת המושלכת שלא על פי ההוראות (למשל קרטון אשר לא מושלך לקרטוניה) גורמת לגלישת פסולת ולתלונות ואי-נעימות מיותרים.
 

נתוני מיחזור:

כיום מטה אשר ממחזרת יותר כ-26% מכלל הפסולת שלה.
בהזדמנות זאת נבקש להודות לכל התושבים אשר מיישמים את המהלך ומסייעים במטרות וביעדים אשר הצבנו לעצמנותודה ויישר כוח.