קול קורא – יצירה מקומית מטה אשר‏ 2019

 

מועצה אזורית מטה אשר מכריזה על הענקת פרס הוקרה ליוצרים בתחום היצירה הספרותית או ספרות עיון  לשנת 2019

הפרס יינתן ליוצרים בתחום הספרות במטה אשר בדגש על יצירה מקומית במטרה לטפח ולחזק את הזהות והשייכות של התושבים לקהילה.

הפרס מיועד לארבעה כותבים לכל היותר, תושבי מטה אשר. הפרס, בגובה 4,500 שקל, יינתן לכל כותב  שייבחר על ידי צוות היגוי מטעם המועצה.

כותבים, סופרים ומשוררים מוזמנים להגיש את מועמדותם בהתאם לתקנון.

מילוי טופס פרטים אישיים לצורך הגשת מועמדות לפרס

תקנון יצירה מקומית

  1. הפרס יינתן ליוצר בתחומים ספרות יפה וספרות עיון בדגש על יצירה מקומית הקשורה למטה אשר, כמרחב תרבותי , גיאוגרפי, היסטורי, חברתי ועוד.
  2. המועצה האזורית מטה אשר תמנה צוות היגוי לניהול תהליך מתן הפרס.

הצוות יהיה מורכב ממנהלת הספריה האזורית, מנהלת מחלקת חינוך ושלושה מתנדבים מתחומי הספרות והחינוך תושבי מטה אשר.

  1. תושב מטה אשר בשלוש השנים האחרונות רשאי להגיש בקשה למועמדות לקבלת הפרס.
  2. היצירה הספרותית המוגשת תהיה יצירה שיצאה לאור בדפוס בשלוש השנים האחרונות.

יש להגיש את הבקשות לספריה האזורית עד לתאריך  15.9.19

  1. על מגיש היצירה לוודא קבלתה בספריה האזורית.
  2. על מגיש היצירה לקבל אישור בכתב מהספריה האזורית על קבלת היצירה והטופס.
  3. הבקשה תכיל בנוסף ליצירה,  טופס פרטים אישיים והנמקה אישית של המבקש. רצוי  לצרף המלצת מומחה בתחום היצירה. את הטופס ניתן להוריד באתר  המועצה ובדף הספריה האזורית מטה אשר .
  4. צוות ההיגוי  רשאי לבחור את הזוכים על פי  שיקול דעתו. החלטת צוות ההיגוי הינה סופית      ולא תתאפשר הגשת ערעור .
  5. הפרס יוענק במעמד קהילתי – מועצתי.
  6. המחבר הזוכה יציג את יצירתו במפגש לקהל בתיאום עם צוות ההיגוי, ללא תמורה נוספת. 

 

 

                                                                            בברכה,

                                                                     אייל רייז,  סגן ראש המועצה