עדכון סטטוס – הוועדה לשוויון מגדרי

אוקטובר 2021

 • חינוך לגיל הרך - הקדשת יום ההכנה של הגננות והסייעות למגדר עם הרצאתה של טל ברייר על ספרות מודעת מגדר וחלוקת ספרים מודעים מגדרית בעברית וערבית לגני המועצה.

זאת בנוסף לשני ימי הכשרה נוספים במסגרת מערך הפיקוח בשיתוף מחלקת החינוך וציביק המפקחת.

 • חינוך – תכנית פותחים עתיד – בהמשך לפעילות בנושא מגדר של נשות "20,000 מילים" לצוות התוכנית, הרצאת הפתיחה של התוכנית להורים לשנה החדשה תוקדש למגדר עם פעילות של הצמד לכלל ההורים.
 • קורס לצידך – הסתיים מחזור ראשון. המתנדבות מלוות נשים שפנו מתוך הקהילה בתהליכי פרידה. לאחר הצלחת המחזור הראשון, מתקיים בימים אלה נסיון להביא לשיתוף פעולה אזורי ויציאה לתוכנית בשיתוף הרשויות נהריה ועכו וארגון נעמ"ת.
 • תוכנית להט"ב – בהמשך לתוכנית "מקום" של החברה למתנ"סים, במסגרתה ביצענו סקר של האגודה למען הלהט"ב והתחלת רקימת תוכנית עבודה בהובלתו של אור בן שמעון מהחינוך הבלתי פורמלי, קיבלנו לאחרונה אישור לתקציב במסגרת הקול קורא של המשרד לשוויון חברתי למען תוכנית לטובת להט"ב, במסגרתו יפעל רכז תחום שישב תחת שוויון מגדרי לשנת 2022.
 • חינוך בלתי פורמלי – פתיחת פרלמנט נערות. לאחר הכנת סילבוס לתכנית, והחלטות תקציביות. גייסה המחלקה לחינוך בלתי פורמלי רכזת עבור התוכנית. בשלב זה עובדים על לוח זמנים ליציאה לדרך. תפעל עד למחצית שנת 2022.
 • מנהיגות נשים בדנון ובעראמשה. – מבקשת לחזור בהמשך לפעילות עבר, לתקצוב תוכניות מנהיגות בדנון ובעראמשה.
 • תוכנית "בטוחות" – חיבורים למניעת אלימות מגדרית.  פגישות ומפגשים החלו בתחומים: חינוך, חברה ערבית, קמפיין, מיפוי בסיוע הסדנא לידע ציבורי, ועדת היגוי של ארגוני נשים וגורמי מקצוע.

השקת התוכנית תתקיים בסמוך לחודש נובמבר המוקדש להעלאת מודעות לאלימות נגד נשים, ב7.12 עם השקת התוכנית והרצאה של שירה איסקוב.

 • קורסים של עמותת כ"ן
  • משנות את המחר  - להרחבת מעגל הנשים במועצה יפתח ב5.12
  • ניהול מודע מגדר – למנהלות במועצה ובישובים יפתח ב19.12
 • פגישה ראשונה של ראש המועצה ומנהל החברה הכלכלית עם היזמת חנה רדו לבדיקת היתכנות להקמת "גליל 19" ובית ראשונות במטה אשר.