השרות מיועד לטפל בהורים שותפים בקונפליקט, אשר אינם מצליחים לנהל את ההורות המשותפת שלהם באופן שמקדם את ילדיהם.
מטרת התאום לעזור להורים להגדיר את הנושאים השנויים במחלקות על מנת למצוא פתרונות משותפים לטובת ילדיהם. המתאמות עקב מורכבות הסיטואציה, ופעמים רבות עקב פריצת הגבולות תוך כדי התהליך זקוקות למבט מהצד והבנה של תהליכי העברה והשלכה אותה נותנת המדריכה לתאום הורי, על מנת לעזור להן לקדם את התהליך.

הגדרת התפקיד: מדריכ/ה מטפל אשר הוכשר לעשות "תאום הורי" עם זוגות הורים גרושים בקונפליקט גבוה.
דרישות התפקיד: מטפל/ת ומדריכ/ה משפחתי וזוגי מוסמכ/ת, אשר עבר הכשרה בתחום התאום ההורי, ויש לו ניסיון מוכח של שנה לפחות בהדרכת מתאמים הוריים.

פרטים כלליים של היועץ

תחום הדרכה תיאום הורי

 

 

 

סוג התאגדות * שדה חובה

 

רשימת מסמכים להגשה

 

 

קורות חיים, לרבות פרטי השכלתו וניסיונו המקצועי של הספק במתן שירותים בהתאם לתחום העיסוק הרלוונטי בהזמנה זו.

מטפל/ת ומדריכ/ה משפחתי וזוגי מוסמכ/ת, אשר עבר הכשרה בתחום התאום ההורי, ויש לו ניסיון מוכח של שנה לפחות בהדרכת מתאמים הוריים.

רשימת ממליצים לרבות מספרי טלפון בהם ניתן ליצור עימם קשר.

 

 

שאלון ניגוד עניינים

תצהיר היעדר הרשעות

חתום על המציע ובמקרה שהמציע הינו תאגיד מכל סוג שהוא, התצהיר יהיה חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו של המציע.