מתי?

מיום שני, ה-27 ביוני 2022
עד יום שני, ה-27 ביוני 2022

בשעה: 17:00

הוסף ללוח שנה 1970-01-01 02:00:00 1970-01-01 03:00:00 Asia/Jerusalem ישיבת מליאה מספר 05/2022 למידע מלא: https://www.matteasher.org.il/events/602/


על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום 30 מאי 2022
 2. דו"ח רבעון 01.2022
 3. מעבר לאכיפה עפ"י חקיקה ראשית
 4. הצגת דו"חות כספיים 2021 – גופים קשורים
 5. צו מיסים מועצה לשנת 2023
 6. צווי מיסים ועדים מקומיים לשנת 2023
 7. הנחות ארנונה לשנת 2023
 8. חוק עזר להעמדת רכב וחנייתו – תעריפי חניה
 9. הגדלת חוזה עם קבלן – בית כנסת קיבוץ סער
 10. הגדלת חוזה עם קבלן – כביש היקפי כפר מסריק
 11. תב"רים
 12. שונות