הודעה לתושבים בנושא היערכות לסופה "כרמל" - לימודים בבתי הספר והגנים, חוגים, אזרחים ותיקים לגבי מחר, יום שני, 20 בדצמבר. 

תושבות ותושבי מטה אשר,

לאחר הערכת מצב במועצה שהסתיימה זה עתה (16:40) לקראת כניסת סופת "כרמל", בשיתוף רשות הניקוז, שבה הוצגו מכלול השיקולים, נתוני התחזית הצפויה (סיכוי להצפה משעות הצהריים), יכולות הספיגה במאגרים והכבישים החדשים באזור.

הוחלט במועצה על פתיחת יום הלימודים כרגיל.

משעות הבוקר ולאורך היום תתקיימנה הערכות מצב במועצה בכדי לעקוב אחר המצב ולאפשר פיזור מוקדם של התלמידים במידת הצורך.

בנוסף הוחלט על ביטול חוגי אחר הצהריים במסגרת המרכז הקהילתי וביטול פעילות האוכלוסיה הוותיקה.

אנא הקפידו על הכנת הבתים לסופה ושהות בטוחה בבית ובסביבה מוגנת.

במהלך ימי הסופה הימנעו משוטטות מיותרת ברחובות ושוטטות המהווה סכנה ממשית לחיי אדם.

לגבי יום שלישי, תתבצע הערכת מצב מחר בצהריים ותימסרנה הודעות בהתאם.

מוקד המועצה זמין 24/7 במספר 3109*