ב-1 בדצמבר נכנס לתוקפו חוק הפיקדון החדש. עקב כך יחל תאגיד אל"ה לאסוף את כל המחזוריות מהמרחב הציבורי.
על פי החוק החדש את בקבוקי המשקה והפחיות עם התווית  יש להחזיר לסופרמרקטים ולמכולות (ולא לפחי האשפה – הרגילים או הכתומים) ולקבל 30 אג' בתמורה לכל בקבוק.

*****