דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 20 אוקטובר 2021

על סדר היום:

  1. הליך לפי הנוהל בנוגע להתקשרויות עם מתכננים שונים ומנהל פרויקט בעניין תכנון והקמת תשתיות מלאות לתחום הסטטוטורי ביישוב כליל.
  2. עדכון תנאים להצטרפות למאגר בתחום ההדרכה ההורית.
  3. אישור הליך התקשרות לפי הנוהל בנוגע להתקשרות עם יועץ ארגוני במרחב הכפרי.