דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 1. דיווחי ראש המועצה
 2. דירקטורים – העמותה לקידום הספורט
 3. שינוי מורשה חתימה, בתי ספר אפק (החלפת מנהל)
 4. שינוי מורשה חתימה, חשבון הורים בי"ס מעיינות
 5. השכרת מקרקעין ביישוב עמקא למטרת הפעלת מוסד חינוכי ייחודי
 6. אישור שמות רחובות
 7. עדכון תקציב מועצה לשנת 2021
 8. תמיכות מועצה, הגדלת תמיכה לעמותת הכדורעף לשנת 2021
 9. הצגת דו"ח כספי מועצה, חצי שנתי 2021
 10. עדכון שכר בכירים – מבקר המועצה, מהנדס המועצה
 11. הסכם הקצאת קרקע מהמועצה לחכ"ל (כפר אכזיב)
 12. חכ"ל – מסגרת אשראי לשנת 2022
 13. מועצה – מסגרות אשראי לשנת 2022
 14. תב"רים
 15. ערבות מועצה למשרד להגנת הסביבה

פרוטוקול הנהלה מספר 3.2021 מיום 08 נובמבר 2021 - לחצו כאן
נספח א': שמות רחובות אדמית
נספח ב': שמות רחובות שבי ציון
נספח ג': שמות רחובות ראש הנקרה
נספח ד': עדכון תקציב המועצה לשנת 2021
נספח ה': הצגת דו"ח כספי מועצה חצי שנתי (2021)
נספח ו': תב"רים