דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 03 ינואר 2022

על סדר היום:

  1. תכנון תשתיות לצורך שיווק ואישור עלויות פיתוח - אזור תעסוקה ערב אל עראמשה
  2. תובע עירוני חיצוני למועצה

מצ"ב מכתב מפורט שהכין מהנדס המועצה לוועדה.