דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 15 מרץ 2022

על סדר היום:

התקשרויות עם מתכנן בתחום תכנון חשמל ותקשורת לתחום הסטטוטורי ביישוב כליל.