דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 30 מרץ 2022

על סדר היום:

  1. ועדת התקשרויות לניהול עראמשה - תכנון תשתיות לצורך שיווק ואישור עלויות פיתוח אזור תעסוקה ערב אל עראמשה
  2. אישור הליך התקשרות לפי הנוהל בנוגע להתקשרות עם חברה שתספק עובד מטעמה לניהול מחלקת בינוי ותשתיות במועצה 
  3. אישור יועצים שניגשו לקולות קוראים בתחומים שונים
  4. הליך התקשרות יועץ ארגוני למגזר הכפרי