דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 01.2022 מיום 08 מאי 2022

על סדר היום:

  1. דיווחי ראש המועצה
  2. ועדת ביקורת ראש הנקרה
  3. הלוואת פיתוח
  4. הנצחה
  5. דיווח תוצאות ניהול מו"מ להקמת מחסן חירום
  6. תב"רים

נספח א': תב"רים