הוקם ב-1949. שייך לזרם התנועה הקיבוצית המאוחדת

לאתר האינטרנט של בית העמק 

אוכלוסייה: כ-500 נפש

מערכת חינוך: מערכת חינוך לגיל הרך - מתינוקייה עד גן חובה. בית הספר היסודי הדמוקרטי שיח.

ענפים עיקריים: חקלאות - לול, רפת מודרנית, אבוקדו ובננות

תעשייה: מפעל תעשיות ביולוגיות

 

מבנה חברתי:

הקהילה מספקת שירותי בריאות, חינוך, תרבות וחגים, שירותים מוניציפליים ושירותי ניהול, ומקיימת אורח חיים שיתופי ודמוקרטי באמצעות גופים ציבוריים וועדות, העוסקים בסוגיות שעל סדר היום של הקיבוץ. באפריל 2000 עשה הקיבוץ שינוי באורחות החיים ומהגדרה של קיבוץ מסורתי עבר להגדרה של קיבוץ מתחדש. השינוי כלל הפרדה משפטית בין הקהילה לעסק, מעבר משיטת התקציב המסורתית לשכר דיפרנציאלי, ושיוך חלק מנכסי היצור לחברים. יחד עם זאת החליט היישוב להמשיך לשמור על צביון של:

  • ישוב כפרי ייחודי שהוא אגודה שיתופית חקלאית נפרדת המתקיימת מעזרה הדדית וערבות הדדית מוסכמת בין חבריה.
  • ישוב משגשג ומתקדם המקיים שיתוף באמצעי ייצר ובקניין ציבורי ומאפשר לחבריו להחזיק ברכוש פרטי ולהיות בעלים של זכויות בנחלה הניתנת להורשה.
  • ישוב רב-דורה, המעודד קליטה והתיישבות של בנים/ות ממשיכים ושל אחרים, בתחומו.
  • ישוב בעל תרבות ציונית יהודית וחילונית המבוססת על יסודות הדמוקרטיה והחירות, הוגנות ואחריות משותפת בחינוך, בריאות, רווחה, איכות חיים ואיכות הסביבה

 

ענפים ופעילויות נוספות בישוב:

  • מפעלים קטנים וייחודיים ביוזמה פרטית: ריהוט בעץ, ייצור נעליים, ייצור גראפה ועוד

 

 

 

 

יצירת קשר:

כתובת: ד.נ. אשרת 25115
טלפון: 04-9960511 04-9960411
פקס: 04-9960520
דוא"ל: bemek@b-emek.org.il