לפתיחת מנוי בספריה האזורית:

צריך:

  • למלא את הפרטים בטופס פתיחת מנוי.
  • לקרוא ולחתום על טופס אמנת השירות.
  • לצרף צ'ק בסך 500 ש"ח לפקודת המועצה האזורית מטה אשר, עם חתימה וללא רישום תאריך. הצ'ק יופקד למשמרת בכספת המועצה.


טופס פתיחת מנוי לספריה

אמנת שירות לקוראים