נכון לקיץ 2019, ביישובי מטה אשר מתגוררים 3,440 ילדים. 96% מהם לומדים בתוך המועצה והיתר במסגרות חוץ. כ-80% משתתפים באופן קבוע בפעילות בלתי פורמלית, בהיקף של פעם בשבוע לפחות. בנוסף במועצה כ-2,890 בני נוער - 79% מהם לומדים בתוך המועצה והשאר במסגרות חוץ. כ-50% משתתפים באופן קבוע בפעילות בלתי פורמלית, בהיקף של פעם בשבוע לפחות.

היעדים של על המחלקה לחינוך בלתי פורמלי הם:

* לתת מענה חינוכי, חברתי וקהילתי במסגרת זרם בלתי פורמלי לילדים ולנוער במטה אשר. 

* להוות גוף מקצועי להקמה, להנחיה, להדרכה ולליווי תחום החינוך הבלתי פורמאלי, מערכות החינוך וממלאי תפקידים בקהילות ובכללם תנועות הנוער.

* להוביל ראייה הוליסטית סביב ילדים ונוער תוך תכלול ושיתופי פעולה בין הגורמים במרחב, כולל הובלת תחום המניעה, ההסברה והטיפול במצבי סיכון.

 
אמנת השירות

עבודה לאור נהלים וחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך |  עבודה לאור מדיניות מועצה אזורית מטה אשר | מחויבות לאמנת השירות של מרכז קהילתי מטה אשר

1. המחלקה מובילה, יוזמת ומקדמת תהליכי חינוך חברתי קהילתי ביישובים ובמרחב המועצתי ומהווה גורם מרכזי בפיתוח הידע המקצועי בראייה הוליסטית.

2. המחלקה פועלת לפיתוח ולהפעלה של מענים מקצועיים, חדשניים ויצירתיים ברמה הגבוהה ביותר, הכוללת תכנון וביצוע, בקרה ומשוב לצרכי שיפור איכות השירות.

3. שירותי המחלקה ניתנים על ידי עובדים מקצועיים ומומחים בתחומי התוכן ובהיבטים תהליכיים, תוך הקפדה על התעדכנות בגופי ידע ושכלול מיומנויות.

4. המחלקה יוזמת ומחזקת שותפות ושיתופי פעולה עם מערכות יישוביות ומועצתיות, ומעודדת שותפויות בקרב גורמי חינוך, קהילה וחברה במרחב.

5. המחלקה פועלת לחיבור בין הידע המקצועי לבין הפרקטיקה תוך ראייה תמידית של השטח ליצירת מענה מדויק לתמונת מצב נוכחית ועתידית, ומייצרת התאמות לתמורות המתחוללות.

שיטת העבודה

מתחילת שנת תשע"ט עובדת המחלקה בשיטת האשכולות. האשכולות הם צבר של יישובים בעלי קרבה גיאוגרפית, שילדיהם לומדים באותם בתי ספר יסודיים. האשכולות מלווים על ידי מלווה אשכולי על פי מפתח של דרום-מרכז-צפון. המלווה אמון על ליווי של כל הצוות- ממדריכי הילדים ועד מנהל החינוך דרך יצירת תהליכים קהילתיים

העבודה במחלקה הינה במבנה שדה-מטה כאשר ליווי האשכולות הוא יחידת החוד, הקשר הישיר עם השטח- מערכות החינוך ביישובים.

תחומי המטה אמונים על מתן שירות למערכות החינוך בישוב דרך מלווי האשכולות.

______________________________________________________________________________________________

הרכז האשכולי

הרכז האשכולי מהווה כתובת חינוכית לרכזים והמדריכים ביישובים תומך את תהליכי ההקמה, ההנחייה והליווי של מערכות החינוך היישובית ובעלי התפקידים בקהילה. ליווי, העצמה והתאמה של תנועת הנוער הפועלת בישוב.

הובלת ראיה הוליסטית סביב הילדים והנוער תוך תכלול ושת"פ בין הגורמים במרחב . ציפוף הרשת הקהילתית בין קהילות האשכול בתחום החינוך בסימן חינוך בונה קהילה אחריות על חיבורים ושותפויות בין בתי הספר והתוכניות שפועלות בו לבין החינוך החברתי קהילתי בישובים ובאשכול.

__________________________________________________________________________________________

מרכז ההדרכה

מרכז ההדרכה אמון על יצירת תוכן ותרבות הדרכה ברמה הגבוהה ביותר. מטרתו- מתן שירות והנעת תהליכיים יחודיים במערכות וגופי החינוך השונים במועצה האזורית מטה אשר:

 1. עמידה בחזית הידע בתחום עבודה בלתי פורמלית עם ילדים ונוער במרחב הכפרי
 2. פיתוח וליווי ביישום של מענים מיטביים וחדשניים לאוכ' היעד
 3. פיתוח והטמעה של נורמות הדרכה וקודים ערכיים במערכות החינוך הבלתי פורמליות במטה אשר
 4. פיתוח מסלולי הכשרה סמי אקדמיים והסמכות מיטביות לכל בעלי התפקידים בשדה הבלתי פורמלי במטה אשר
 5. הפעלת מרכזי ידע בנושאים יעודיים (להט"ב, השלב הבא, מנהיגות, תנועות נוער)
 6. יצירת והעמקה של שותפיות עם רשויות וארגוני חינוך מחוץ למועצה

 

תחומי עיסוק

נוער להט"ב ויצירת מרבים בטוחים: מטרתו של תחום זה הינו מתן מענה לבני נוער המשתייכים לקהילה הגאה, או שנמצאים בתהליך בירור זהותי- מגדרי- מיני, במקביל ליצירת מרחבים חינוכיים בטוחים שמותאמים לכל סוגי החניכים על כל הקשת המענה מגיע בדמות של שתי תוכניות עיקריות- תוכנית 'שווים' של החברה למתנ"סים ובהפעלת קבוצת איגי (ארגון הנוער הגאה) ברמה האזורית

השלב הבא:  תחום 'השלב הבא' מתכלל את כל נושא ההכנה של שכבות י'-י"ב אל עבר הצעד הבא בחייהם- הכנה לגיוס משמעותי לצבא או לשירות לאומי, לשנת שירות או מכינה קדם צבאית . במסגרת התחום מופעל פרק המשימה של התנועה הקיבוצית  ומוקד השלב הבא- אשר מציע ליווי פרטני לבני ובנות נוער למציאת מסגרת מתאימה לשלב הבא בחייהם. התחום מציע ימי עיון, תהליכים פרטניים לקבוצות, כיתות ושכבות ולווי ויעוץ אישי על ידי אנשי מקצוע

מנהיגות נוער ומשלחות: תחום מנהיגות נוער פועל לפיתוח אישי של בני הנוער במועצה, העצמתם והקניית כלים לביקורת חברתית ואקטיביזם במרחב. קבוצת המנהיגות האיזורית הינה 'מועצת הנוער מטה אשר' ובה לוקחים חלק נציגי כלל הישובים. במסגרת הפעילות מביאים הנציגים את הצרכים הדחופים של בני הנוער במועצה, ומבקשים לייצר שינוי עבורם.

תנועות הנוער: בכל יישוב במועצה פועלת תנועת נוער ציונית-סוציאליסטית. פעילות תנועות הנוער, השומר הצעיר (10), התנועה החדשה (שם זמני) (15) והנוער העובד והלומד (4) היא תולדה היסטורית של תנועות מיישבות והשתייכות פוליטית של היישוב.תנועות הנוער מקיימות פעילות אחת לשבוע לפחות לכל שכבת גיל באמצעות מד"צים- נוער מדריך נוער ומתנדבי שנת שירות (25) – קומונרים וגרעינרים  לכל תנועה רכז.ת המשמשים כחלק ממרכז ההדרכה ואחראיים על ליווי הקומונרים והישובים בפעילות השוטפת

ארגוני נוער: מעבר לתנועות הנוער פועלים במועצה שני ארגוני נוער (תקנה שונה במשרד החינוך) בצורה מועצתית.

קבוצת איגי: ארגון נוער גאה פועלת במועצה מזה 6 שנים ומהווה מרחב בטוח לנוער להט"ב במועצה.

סניף דו לשוני של כנפיים של קרמבו פועל בשבי ציון ובמתנ"ס ומייצר פעילות משולבת לבני נוער וילדים  עם ובלי צרכים מיוחדים.

האקדמיה להדרכה: האקדמיה מפעילה בכל שנה ארבעה קורסים המיועדים לקהלי יעד שונים. הקורסים משלבים לימוד אקדמי לצד למידת עמיתים:

 1. הכוון א' - מדריכי ילדים: קורס אוריינטציה למדריכי כיתות א'-ו' במערכות החינוך במטה אשר אשר מקנה כלים לכניסה לשדה החינוך הבלתי פורמלי וחברות הילדים
 2. הכוון ב'- מדריכי נוער: קורס אוריינטצייה למד"בים (מדריכי נעורים). הקורס פועל בשלושה מעגלים: מעגל הלמידה בה מתנסים המדריכים בלמידת פדגוגיות וכלים. בשדה החינוך הדיאלוגי-ביקורתי-חברתי. מעגל הפרקטיקום- בה חווים שטח דרך התנסות ולמידת עמיתים ומעגל תנועת הנוער שנועד לחבר את המדריכים לפעילות תנועת הנוער ביישוב.
 3. מנהיגים בחינוך: קורס המיועד לבעלי ותק של שנה לפחות, או שסיימו קורס הכוון- מטרתו למידת עמיתים והעמקת הידע בגישות לחינוך.
 4. מנהלי חינוך: קורס בשיתוף תחום התחדשות יהודית במדרשה באורנים, המיועד לפורום מנהלי החינוך במועצה.

 

קמפוס חלו"ם: מסגרת לימודים פתוחה להרשמה גם לבעלי תפקידים שסיימו את דרכם באקדמיה להדרכה, או שלא לומדים בה באותה השנה. המסגרת פועלת בצורה של 10 ימי עיון שנתיים (ושני סמינרים). כל יום עיון עוסק בנושא 'בוער' שיש להקדיש לו חשיבה מעמיקה- ממגדר ומיניות ועד התמכרויות ואובדנות. הקמפוס עובד בשיטת הרצאה ועיבוד, ומארח את מיטב המרצים והמומחים בארץ

_________________________________________________________________________________________

היחידה להסברה, מניעה וטיפול במצבי סיכון

ייעוד

 • גוף מקצועי להסברה, ליווי, הדרכה והנחיה, בתחום מצבי הסיכון, של מערכות החינוך (כולל תנועות הנוער), וממלאי התפקידים במועצה ובקהילות הישובים.
 • הובלת ראיה הוליסטית סביב הילדים והנוער תוך תכלול ושת"פ בין הגורמים במרחב.

קהלי יעד

 • עבודה מול גיל רך
 • עבודה מול בתי ספר יסודיים (מנהל, יועצת, רכז חברתי): נטעים, מעיינות, גוונים, חופי הגליל, רגבה, אפק
 • עבודה מול בתי ספר על יסודיים (מנהל, יועצת, רכז חברתי): סולם צור, אופק, מנור איילון, מנור כברי, קידום נוער, השלום דנון
 • עבודה מול יישובים: העבודה מול היישובים מתחלקת לשני חלקים – חלק יזום וחלק של טיפול במקרים. חלק יזום- צוות המניעה יוזם הליך של מיפוי לצורך זיהוי תופעות ומגמות במטרה לבנות   תהליכי סדנאות ליישובים. טיפול במקרים- טיפול נקודתי או מתמשך במקרים פרטניים או קבוצתיים שמופנים על ידי גורמי החינוך השונים.
 • עבודה מול אשכולות מתנ"ס – סדנאות והרצאות להורים
 • עבודה מול בעלי תפקידים- הכשרות - כל בעל תפקיד הנפגש עם ילדים, בני נוער והורים חייב להכיר את צוות המניעה ולעבור הכשרות במהלך השנה

 

הייעוד ממומש על ידי הפעלת שתי תוכניות במסגרת היחידה:

 • תוכנית להב"ה:  למען הנוער בסיכון במרחב הכפרי , קמה על רקע הצרכים הייחודיים של נוער במרחב הכפרי . התוכנית מציעה מודל עבודה בין - משרדי ייחודי , בו שותפים משרד החינוך ומשרד הרווחה , הנותן מענה לטיפול בבני נוער בסיכון ובהוריהם במועצות האזוריות. התוכנית להב"ה הינה תוכנית ייחודית  הבאה לתת מענה למועצות ובמועצות האזוריות, מתוך תפיסה והבנה כי למרחב הכפרי מאפיינים ייחודיים, הדורשים התייחסות. התוכנית שמה דגש על ניהול השותפות בין כל הגורמים העוסקים בנוער בהובלת מח' החינוך והרווחה. איגום משאבים יקדם את הפרט בקהילה ויחזק את רמת הקהילתיות תוך הבניית תחושת שייכות ומוגנות )קהילה משגיחה).  נער במצב סיכון במרחב הכפרי ממשיך להיות חלק בלתי-נפרד מהקהילה ביישוב שלו. הוא ממשיך להשתתף בפעילות בלתי-פורמלית, ולקיים קשר עם קבוצת השווים שלו ביישובחברת הנוער. תוכנית להב"ה מכוונת לראיה מערכתית של נער/ה בוקר עד ערב.
 • הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול: יישום תכניות למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ואלכוהול. הובלה ותיאום פעולות נדרשות לבנייה ולביסוס תשתית מועצתית להתמודדות עם תופעות אלימות, עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ואלכוהול. לרבות באמצעות ארגון, תיאום וריכוז פעולות הרשות המקומית והקהילה הנדרשות לצורך הגשמת תכליות התכניות.

 

יצירת קשר

         
שם משפחה תפקיד טלפון נייד מייל
טל  רובין מנהלת המחלקה 050-695-2119 noaryeladim@matteasher.org.il
יפעת  ליפשיץ רכזת מפעלים  050-695-2117 yifatl@matteasher.org.il
גילת גלוסמן רכזת אשכול צפון 054-688-7446 gilatglusman@gmail.com
בועז בן פורת רכז אשכול מרכז 052-8011478 ynmerkaz1@gmail.com
יעל בן יעקב מנהלת הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול  054-768-0824 harashutbk@mta.org.il
חן סגי רכזת תוכנית להב"ה 054-589-7291 chensagi289@gmail.com
אור בן שמעון מנהל מרכז ההדרכה 052-677-4682 soninon@gmail.com
ניצן אטון רכז השלב הבא  052-834-8536 nitzan.attoun@gmail.com
אור נעמתי רכזת הנוער העובד והלומד 054-791-5424 ornaamati11@gmail.com
גילת מאי רכזת השומר הצעיר 054-6303888 gilat.hapoel@gmail.com
בר הראל רכזת כנפיים של קרמבו 052-4281951 barrsaharh@gmail.com
         
  פייסבוק חינוך בלתי פורמלי מטה אשר    
  אינסטגרם nonformaledu.ma    
  משרדים 04-910-9026