ימי קבלת קהל במחלקת רישוי עסקים: 

יום ב': 8:00-12:00

יום ג': 14:00-17:30

 

                                                                                                  ,בברכה

                                                              איתי דוידי, מנהל אגף תפעול

                                                                                                                                                פיקוח ורישוי עסקים