בקשה לפתיחת עסק:

ככלל כדי להגיש כל בקשה מכל סוג יש להביא היתר חתום למבנה

בקשה לאירוע חד פעמי (במקום בו היתר הבניה או השטח לא מאפשרים אירועים)

 • יידרש אישור משולב של מדור קידום  ורישוי עסקים והוועדה המקומית .
 • תרשים אירוע.
 • מהנדס בטיחות.
 • מהנדס קונסטרוקציה.
 • התחייבות להשבת השטח לקדמותו תוך ימים.
 • פתרון חניה זמני.
 • אישור בעל הקרקע + אישור הנהלת היישוב
 • אישור הוועדה לתכנון ובנייה חבל אשר

בקשה למגרסות בשטחי בניה

 • יידרש אישור משולב של מדור קידום ורישוי עסקים והוועדה לתכנון ובנייה
 • תרשים העמדה תואם תב"ע.
 • סימון מרחקים מאזור מגורים או אחר.
 • אישור עקרוני של הוועדה לתכנון ובנייה.
 • גריסה תתבצע רק בתנאי שתבוצע הרטבה קבועה למניעת אבק.
 • התחייבות משפטית כי אין חומר מחוץ לאתר גריסה, וכן החומר שנגרס משמש את צרכי הבנייה באתר זה.