שם פרטי ושם משפחה תפקיד יישוב
ציון לוי - יו"ר נבחר ציבור אשרת
אביבה שפריר נבחר ציבור בית העמק
ישי רדל נבחר ציבור יחיעם
ניצן גלילי מבקר המועצה