הוקם ב-1949. שייך לזרם התנועה הקיבוצית המאוחדת. מוגדר כקיבוץ מתחדש.

לאתר האינטרנט של בית העמק 

אוכלוסייה: כ-500 תושבים, מהם כ-260 חברים, כ-150 ילדים ועוד כ-50 חיילים וצעירים.

הקיבוץ קולט חברים חדשים לחברות מלאה בלבד. (בניית הבית במימון עצמי)

מערכת חינוך: מלידה ועד גיל 18 (גיל הרך וחינוך חברתי)

מוקדים: בית ספר יסודי "נטעים", אולם מופעים, בית אבות "אצולת בית העמק", חאן הגליל בית העמק.

ענפים עיקריים: חדר אוכל, כלבו, מפעל תעשיות ביולוגיות, מטעי אבוקדו, בננות וליצ'י, רפת, לול, מדגרה, חשמל סולארי, בית אבות חאן, גידולי שדה, שותפות במילואות.

כללי:

הקיבוץ שומר ומחזק את המוקדים החברתיים והציבוריים כמו שירותי חדר אוכל-מטבח, כלבו, מוסדות ציבור, בריאות, חינוך, תרבות וחגים, שירותים מוניציפליים ושירותי ניהול, ומקיים אורח חיים שיתופי ודמוקרטי באמצעות גופים ציבוריים וועדות, העוסקים בסוגיות שעל סדר היום של הקיבוץ. באפריל 2000 החליט הקיבוץ על שינוי באורחות החיים ומהגדרה של קיבוץ מסורתי עבר להגדרה של קיבוץ מתחדש. השינוי כלל הפרדה משפטית בין הקהילה למשק, מעבר משיטת התקציב השיוויוני לשכר דיפרנציאלי, ושיוך חלק מנכסי היצור לחברים. יחד עם זאת החליט היישוב להמשיך לשמור על צביון של:

  • ישוב כפרי ייחודי שהוא אגודה שיתופית חקלאית נפרדת המתקיימת מעזרה הדדית וערבות הדדית מוסכמת בין חבריה.
  • ישוב משגשג ומתקדם המקיים שיתוף באמצעי ייצר ובקניין ציבורי ומאפשר לחבריו להחזיק ברכוש פרטי.
  • ישוב רב-דורי, המעודד קליטה והתיישבות של בנים/ות ממשיכים ושל אחרים, בתחומו.
  • ישוב בעל תרבות ציונית יהודית וחילונית המבוססת על יסודות הדמוקרטיה והחירות, הוגנות ואחריות משותפת בחינוך, בריאות, רווחה, איכות חיים ואיכות הסביבה.

 

יצירת קשר:

כתובת: בית העמק 2511500
טלפון:  04-9960411
דוא"ל: [email protected]