כפר בדואי.

ערב אל ערמשה שוכן ברמת אדמית, על גבול לבנון, ומשמש כריכוז לשבטי בדואי הסביבה. במקום מוסדות חינוך ומרפאה.


אוכלוסיה: כ-1,600 נפש

מערכת חינוכית: גנים, בית ספר יסודי ומתנ"ס 

ענפי משק עיקריים: פרנסת התושבים בעיקר מחקלאות הררית ועבודה בישובי הסביבה - חלק מהאוכלוסייה עובדים כעצמאים מחוץ ליישוב כבעלי מקצועות חופשיים, חלק משרתים בכוחות הביטחון כשכירים.

שירותים ציבוריים: מרפאה, מתנ"ס.

היישוב מנוהל על ידי ועד נבחר ורכז מוניציפלי מטעם המועצה והוועד.  

 

יצירת קשר:

כתובת: ד.נ גליל מערבי 22875

טלפון ועד מוניציפלי: 04-9806367
פקס: 04-9806367