1
בחירת סיווג
2
פרטי מציע
3
צירוף מסמכים
4
שליחה

לפני הבחירה יש לוודא שהינך עומד/ת בדרישות - לחצו כאן

יש לסמן את תחום ההתמחות הרלוונטית * שדה חובה

סיווג המציע * שדה חובה

 

 

 

 

 

 

 

 

מסמכים להגשה

קורות חיים לרבות פרטי השכלתו וניסיונו המקצועי של המציע במתן שירותים בהתאם לתחום העיסוק הרלוונטי בהצעה זו.

תעודות הסמכה רלוונטיות של המציע

ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות בתחום ההתמחות הרלוונטי להצעה.

רשימת ממליצים לרבות מספרי טלפון בהם ניתן ליצור עימם קשר

 

 

קובץ להורדה 

חתום על המציע ובמקרה שהמציע הינו תאגיד מכל סוג שהוא, התצהיר יהיה חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו של המציע

קובץ להורדה