כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
ניהול ותפעול מזנון בבית הספר סולם צור פומבי 19/05/2019 03/06/2019
קול קורא להקצאת קרקע לשם הפעלת מוסד חינוכי ייחודי פומבי 12/05/2019 27/05/2019
עדכון בנוגע למכז להפעלת בית הקפה בסולם צור פומבי 05/01/2019 03/06/2019

עבור לארכיון המכרזים