לכבוד                                                                                                                                    כ"ט שבט תשע"ט

   תושבי מטה אשר                                                                                             4 בפברואר 2019        

 

הנדון: עדכון בנושא הטבות מס

שלום רב,

 

אתמול (יום ראשון, 3.2.19) קיבלתי את המכתב הרשמי מרשות המיסים, אשר מאשר כי הפגיעה בגובה הטבות המס היא תוצאה של העלייה במדד הסוציו-אקונומי של המועצה. כאשר הארכת הוראת השעה להטבות המס, משפיעה על חלק מהיישובים עד למחצית השנה.

אני מבקש במכתב זה לספק את המידע כולו, ולקרוא לכם, להצטרף אלינו למאבק בנושא.

בנובמבר 2015 אישרה כנסת ישראל את חוק הטבות המס. החוק במתכונתו המחודשת מתבסס על שלושה פרמטרים שלכל אחד מהם נקבע ניקוד.

  1. מדד חברתי–כלכלי (סוציו-אקונומי) – ניקוד מדד זה מהווה 35% מהניקוד הכולל.
  2. מדד פריפריאלי – ניקוד מדד זה מהווה 40% מהניקוד הכולל.
  3. מרחק מגבול הלבנון עד 9 ק"מ – ניקוד זה מהווה 25% מהניקוד הכולל.

בכל המדדים הנ"ל המדד הקובע, הוא המדד היישובי או המדד המועצתי הנמוך מבניהם.

ליישובים צמודי הגדר (עד 2 ק"מ מקו הגבול) נקבעה בחוק, תוספת של 2% להנחה ו – 8 אלפים ₪ לתקרה.

יישובי קו העימות במטה אשר "נהנו" עד 31.12.18 ממצב שמדד הסוציו של המועצה (סוציו 6) הקנה תוספת ניקוד לכל אותם היישובים, דבר שהביא אותם להטבה המקסימלית של 12% עד תקרה של 192 אלף שקל.

  • כתוצאה מעליית מדד הסוציו של המועצה מ-6 ל -7, ירדה הטבת המס בכל יישובי קו העימות במועצה, למדרגה אחת נמוכה יותר: 10% הנחה עד תקרה של 162 אלף.
  • מרבית יישובי המועצה נשארו עם הטבה ללא שינוי: 7% עד תקרה של 132 אלף ₪.
  • יישובים שנקבעה לגביהם הוראת שעה (יחיעם, נתיב, עברון, שבי ציון ויישובי הגדר), הוראת השעה תמשיך לחול בפועל, עד 30/6/2019.

אנו נפעל בכל המישורים העומדים לרשותנו בכדי להילחם בפגיעה בהטבות המס שנגרמו ליישובי המועצה. תיקון המצב שנוצר, דורש שינוי חקיקה שיתאפשר עם כינונה של הממשלה החדשה ותחילת פעולתה של הכנסת. ביחד עמכם, תושבי האזור, נעשה כל שאל ידינו בכדי לפעול לתיקון המעוות.

הנושאים העיקריים שעל סדר היום:

  1. הכנסת כל יישובי המועצה לחוק הטבות המס (כולל אפק שכרגע בגלל מיקומם לא זכאים להטבה).
  2. המשך טיפול בהגדרת "יישובים צמודי גדר": מרחק עד 4 ק"מ מהגבול ומדידת המרחק מגדר הגבול בשטח (דיון ראשוני נעשה בוועדת החוץ והביטחון סמוך לפיזורה של הכנסת).
  3. הגדרת "קו עימות" בגבול לבנון (כיום 9 ק"מ, מבוקש שינוי "על פי קביעת הצבא").

 

שלכם,

משה דוידוביץ'

ראש המועצה