המועצה משקיעה מאמצים ומשאבים כדי להתפתח, להתחדש, לפרוץ דרך, להיות רלוונטית ומשמעותית עבור יישוביה ותושביה. במטרה לשמר את הארגון כצעיר ורענן – המועצה פונה לעובדיה, מנהליה ויישוביה (ועדים מקומיים) להציע פרויקטים במסגרת הקול קורא לחדשנות (מצ"ב המסמך למתכונת ההגשה). אנו שמחים לעודד אתכם להציע לנו את מגוון הרעיונות החדשים והיצירתיים שיעזרו לנו להמשיך ולהוביל את המועצה אל עבר העתיד. את ההצעות יש לשלוח במייל ללירז בראונשטיין, מזכירת לשכת מנכ"ל המועצה למייל lirazb@mta.org.il

מועד אחרון להגשה: 30 ביוני 2019     

 

לעיון בקול הקורא