החל מהשבוע הבא, ב-10 במאי, נחזור לקבל קהל במחלקת הווטרינריה של המועצה.

זמני קבלת הקהל הם: יום ראשון- 12:00-9:00; ימי שלישי - 17:30-16:30

קבלת הקהל תעשה מחוץ לבניין המועצה, ולא תתאפשר כניסת תושבים לבניין. הכלבים ובעליהם יגיעו לצד המזרחי של בניין המועצה.

תשלום האגרה יבוצע מראש בטלפון לקופת המועצה, טל' 04-9879694.

חיסון הכלבים יעשה ברחבה המזרחית מחוץ לדלת הכניסה למחלקה הוטרינרית, באוויר הפתוח.

אין להתקהל ויש לשמור על כל הנחיות משרד הבריאות .

תודה מראש, שי גולדן - וטרינר המועצה