תושבות ותושבי ישובי מטה אשר – בוסתן הגליל, שמרת, נס עמים, שבי ציון, עברון, רגבה ולוחמי הגטאות היקרים,

בהתאם להנחיות רשות המים ומקורות, בתיאום משרד הבריאות והמועצה האזורית, אנו נערכים בישובים לבדיקת תשתיות המים שתחל ביום 09 ינואר 2022 ותערך עד ליום 29 ינואר 2022, במסגרתה עלולה להופיע תופעת "מים אדומים" בברזים.

מצ"ב:
הודעה לעיתונות של רשות המים
פלייר "מים אדומים" של רשות המים
פרסום כללי של המועצה
דף שאלות תשובות
רשימת אנשי קשר בישובים

נערכים לקראת הפעלת מתקן התפלה חדש בגליל, רשות המים ביחד עם ספקי המים האזוריים יבצעו בדיקה מקיפה לתשתיות המים באזור הצפון

רשות המים, ביחד עם ספקי המים האזורים ובתאום עם משרד הבריאות, יקיימו באזור הצפון בין התאריכים ה-9.1-19.2 שורה של בדיקות חיוניות של תשתית צנרת המים הקיימת, כחלק מהיערכות לקראת פתיחת מתקן ההתפלה בגליל בשנת 2025.

הבדיקות יתבצעו בשתי פעימות: הראשונה לאזור נהריה והמרחב הקרוב אליה והשנייה לאזור כרמיאל וסביבתה. הבדיקה נדרשת כבר כעת, מספר שנים קודם למועד המתוכנן של הפעלת המתקן, מתוך אחריות לתושבים, וזאת מאחר והחלפת התשתיות הנדרשות אורכת זמן.

הקמת מתקן ההתפלה בגליל היא משימה לאומית שמטרתה להבטיח גם בעתיד אספקת מים רצופה ובטוחה לתושבי האזור, שעד היום קיבלו את אספקת המים ממי קידוחים בלבד. מדינות רבות באזורנו ובעולם חוות מצוקה קשה באספקת המים, זאת בזמן שתושבי ישראל נהנים מאספקת מים סדירה, הודות להקמתם של מתקני התפלה חדשים.

הזרמת מים מותפלים בצנרת עשויה ליצור תופעת 'מים אדומים':

במסגרת בדיקת תשתית הצנרת והתאמתה למתקן ההתפלה, יוזרמו בתקופת הבדיקה מים מותפלים בצנרת, שעד היום זרמו בה רק מים טבעיים. מים מותפלים הם בעלי הרכב מעט שונה ממי קידוחים ולכן עלולה להיווצר תופעת "מים אדומים", הנובעת משחרור חומרי מבנה בצנרת ברזל ישנה, בעיקר חלודה, אשר צובעת את המים בצבע אדום או צהוב.

רשות המים כבר ביצעה בעבר בדיקות דומות באזורים אחרים. הבדיקות בוצעו ביחד עם ספקי המים המקומיים ובתאום עם משרד הבריאות- לקראת פתיחתם של מתקני התפלה קיימים הפועלים כיום. במסגרת הבדיקות שיתקיימו, ספקי המים עברו תדריך מקצועי כיצד לפעול, לרבות ביצוע "שטיפה" של כל המערכת מדי בוקר וזאת על מנת לצמצם ככל הניתן את תופעת "המים האדומים".

ההנחיה לתושבים היא לפתוח מדי בוקר את ברז האמבטיה ובמידה והם נתקלים בתופעת ה"מים אדומים" עליהם לתת למים לזרום עד להעלמות הצבע והעכירות. לרוב מדובר בפרק זמן של מספר דקות עד שהתופעה חולפת.

היה וצבע המים לא חוזר להיות צלול – יונחו התושבים לדווח על כך לספק המים.

כל צרכן מים  שיודיע לתאגיד/ספק המים שלו על תופעת מים אדומים בביתו יהיה זכאי לשיפוי בגין המים שהוזרמו ושיפוי נוסף בגין רכישת מים, הכל לפי מפתח קבוע שנקבע ברשות המים. כמו כן, יש להימנע משתיה והכנת מזון במים בעלי גוון שונה מהרגיל ולהישמע להנחיות שייצאו ממשרד הבריאות באמצעות ספקי המים והתקשורת בנושא.

הבדיקה בהזרמת המים תאפשר לספקי המים האזוריים לאתר מבעוד מועד בעיות תשתית בצנרת ישנה ולטפל בהחלפתה וזאת לפני הפעלתו של מתקן ההתפלה. בדרך זו נוכל להבטיח כי בעת הפעלת המתקן, הזרמת המים ממנו לא תלווה בתקלות שמקורן בתשתית צנרת ישנה.

הפעילות תתבצע בשני שלבים למשך כשלושה שבועות כאשר בשלב הראשון הבדיקות יערכו באזור נהריה וסביבתה, ובשלב השני הבדיקות יתבצעו באזור כרמיאל והיישובים הסמוכים לה.