במסגרת היערכותה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לביצוע מפקד האוכלוסין של ישראל, נפגש ראש המועצה משה דוידוביץ עם הנהלת מפקד האוכלוסין. בשבוע שעבר נפגשו דוידוביץ ועוזרת ראש המועצה שי-לי מאור עם שריף עליאן, מנהל משרד אזור צפון במפקד האוכלוסין, ודנו בקידום המפקד במועצה.

החל מה-3 באפריל 2022 תחל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בביצוע מפקד האוכלוסין והדיור השביעי של ישראל ב-1,300 יישובים ברחבי ישראל ובתוכם יישובי מטה אשר. המפקד צפוי להסתיים ב-30 בנובמבר 2022. נתוני המפקד נחשבים לכלי היעיל ביותר לקבלת אומדנים אמינים לתכנון יעיל, נכון ומותאם לרשות האזורית. "נתונים הם כלי עבודה חיוני לתכנון יעיל ונכון קדימה", אמר דוידוביץ, "אני קורא לתושבי המועצה שנבחרו להשתתף במדגם מפקד האוכלוסין להשיב לשאלון המפקדי לטובת כולנו".

מפקד האוכלוסין הוא  פרויקט איסוף הנתונים הגדול של ישראל ומתבצע בממוצע אחת לעשור. המפקד הנוכחי יהיה השביעי מאז הקמת המדינה. תוצאות המפקד משקפות תמונת מצב מלאה ומהימנה אודות כלל תושבי ישראל בהיבטים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים. כ-7% מתושבי מטה אשר נבחרו להשתתף במדגם ולהשיב לשאלון המפקד. מפקד האוכלוסין השביעי יהיה החדשני ביותר ולראשונה, ניתן יהיה להשיב על השאלון המפקדי באתר אינטרנט מאובטח וייעודי ממחשב ולא ממכשיר סלולארי.  זאת בנוסף לאפשרות השבה בראיון טלפוני או בראיון פנים אל פנים. רק לעונים באתר תינתן הטבה – שובר דיגיטלי למימוש. המענה על השאלון הוא חובה על פי חוק והנתונים הנאספים בו תוך שמירה קפדנית על סודיות הנתונים ופרטיות הנדגמים.