דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקולי מליאה מס' 2/20 , 3/20  (היוועדות חזותית), 4/20  (היוועדות חזותית), 5/20 (היוועדות חזותית)
 2. אישור דוח רבעוני 1/2020
 3. אישור תקציב והאצלת סמכויות ועד מקומי אדמית
 4. אישור העסקת נעמי בכור כמזכיר ועד מקומי אדמית
 5. המלצת ההנהלה בנושא דוח מבקר המועצה בנושא ארנונה
 6. צו מיסים 2021 כולל הנחות עפ"י חוק
 7. הגדלת חוזים מבנים יבילים, נטעים, בי"ס "שיח" וכיכר מצובה
 8. תב"רים
 9. אישור נציג לדירקטוריון קומפוסט  2000 - משה דוידוביץ
 10. אישור נציגים לדירקטוריון אשרן- שמעון אהרונסון ונירה בראונשטיין
 11. שונות

פרוטוקול מליאה מספר 6 מיום 29 יוני 2020
נספחים: