דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מספר 5.2020 מיום 01 יוני 2020 - לחצו כאן

על סדר היום:

  1. נתיב השיירה - ביטול האצלת סמכויות בנושא ארנונה
  2. אישור התקשרות עם עמותת שיח
  3. אישור חוזה חכירה בלימן וערב אל עראמשה
  4. תב"רים