דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 1. אישור סדר היום
 2. אישור הסכם עם קופ"ח "כללית" בעראמשה
 3. אישור החלפת דירקטור בעמותת הספורט- אושרה כרמי תחליף את אילן יוספוביץ
 4. אישור תבחינים ועדת תמיכות
 5. ועדת ביקורת ראש הנקרה
 6. ועדת ביקורת לימן
 7. דוח רבעון 2 לשנת 2020
 8. דוח מאזן קומפוסט 2019
 9. ועדה למאבק בנוגע לסמים מסוכנים ומיגור אלימות
 10. אישור תב"רים
 11. שונות
 12. הרמת כוסית וירטואלית לכבוד החג

פרוטוקול מליאה מספר 8 מיום 14 ספטמבר 2020
נספח א': תבחינים לתמיכות לשנת 2020
נספח ב': דו"ח רבעון 2 - מועצה
נספח ג': קומפוסט - דו"חות כספיים לשנת 2019
נספח ד': תב"רים