דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 1. דיווחי ראש המועצה
 2. עדכון תקציב רגיל 2020
 3. עדכון תקציבי ועדים מקומיים
 4. בית ספר "שיח"
 5. אישור ניהול מו"מ עם קופות החולים להפעלת מרפאה בעראמשה
 6. אכרזה על שמורת טבע
 7. הצגת דו"חות כספיים
 8. אישור תכנית חומש מפעל הפיס
 9. חילופי גברא
 10. אישור תב"רים
 11. שונות – אישור הארכת שירות לעובד, אישור שמות רחובות בוסתן הגליל

פרוטוקול מליאה מספר 07.2020 מיום 10 אוגוסט 2020