דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

  1. אישור יעל שביט כיועצת למעמד האישה
  2. אישור איתי דוידי כמנהל אגף תפעול
  3. דו"ח מבקר המועצה בנושא בי"ס י.ה.ל
  4. תבר"ים
  5. הסכם מרפאת עראמשה
  6. שונות

פרוטוקול מליאה מספר 9/2020 מיום 02 נובמבר 2021
נספח א': דו"ח מבקר המועצה בנושא בי"ס י.ה.ל
נספח ב': תב"רים
נספח ג': טיוטת הסכם כם קופ"ח ג=כללית בעניין מרפאת עראמשה