דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 • גשר הזיו – הצגת היישוב (עינת הרש וישראל בין)
 • הרמת כוסית לכבוד פסח תשפ"א
 • דיווחי ראש המועצה
 1. אישור סדר יום
 2. אישור ישיבות שהתקיימו בהיוועדות חזותית (10/08/2020, 14/09/2020, 02/11/2020,30/11/2020, 28/12/2020, 01/02/2021)
 3. קמינים
 4. הסדרת רישום נכסי המועצה: אישור לחכירה ורישום בטאבו - גוש 181212 חלקה 118 ישוב לימן - חוזה חכירה מיום 19/03/2020, בית העם בלימן
 5. דו"ח רבעון 4/2020
 6. הלוואות פיתוח 2021
 7. הסכם חלוקת הכנסות עם עכו
 8. ועד מקומי נתיב השיירה – אישור תקציב והאצלת סמכויות לשנת 2021
 9. ועד מקומי מצובה – אישור תקציב והאצלת סמכויות לשנת 2021
 10. מסגרת הלוואה לחכ"ל – פרויקט גגות סולאריים
 11. תב"רים
 12. אישור הסכם מועצה ומילואות
 13. שונות

פרוטוקול מליאה מספר 02.2021 מיום 15 מרץ 2021
נספח א': פלייר לתושבים (קמינים)
נספח ב': דו"ח רבעון 04/2020 מועצה
נספח ג': הלוואת פיתוח לשנת 2021 - פירוט הפרויקטים
נספח ד': בנק לאומי, תנאים להלוואה
נספח ה': הסכם חלוקת הכנסות עם עכו
נספח ו': נתיב השיירה, תקציב הוועד המקומי לשנת 2021
נספח ז: נתיב השיירה, האצלת סמכויות לוועד המקומי לשנת 2021
נספח ח': מצובה, תקציב הוועד המקומי לשנת 2021
נספח ט': מצובה, האצלת סמכויות לוועד המקומי לשנת 2021
נספח י': תב"רים
נספח יא': הסכם מועצה מילואות