דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

  • מרכז גישור מטה אשר – הצגת פעילות
  • דיווחי ראש המועצה
  1. דירקטוריון העמותה לקידום הספורט – אישור נציגת ציבור (אימאן מיעארי)
  2. דירקטוריון איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי – איתי דוידי
  3. נוהל פטור מארנונה לנכס הרוס /ניזוק
  4. הגדלת חוזה למכרז 1/2019 – תשתיות חניתה
  5. הגדלת חוזה למכרז 22/2020, עבודות שיפוץ אולם ספורט נעמן
  6. שמות רחובות, אישור שם רחוב חדש ברגבה – בשכונת הבנים, שכונה מערבית – רחוב לוטם
  7. תב"רים
  8. שונות

פרוטוקול מליאה מספר 03.2021 מיום 26 אפריל 2021
נספח א': מצגת מרכז הגישור
נספח ב': נוהל פטור מארנונה לנכס הרוס/ניזוק
נסח ג': תב"רים