דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 12 מאי 2021 - לחצו כאן

על סדר היום:

  1. הליך התקשרות לפי הנוהל בנוגע להכנת תכנית מפורטת להקמת מיזם תיירותי וספורטיבי במחצבת יחיעם.
  2. הליך התקשרות לפי הנוהל בנוגע לתכנון תשתיות לצורך שיווק ואישור עלויות פיתוח במגרשי תעסוקה – ערב אל עראמשה.
  3. הליך התקשרות לפי הנוהל בנוגע להכנת תכנית בינוי למבני ציבור ותכנון בית העם - מושב בצת.