דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 30 מאי 2021 - לחצו כאן

על סדר היום:
התקשרות עם משכ"ל בעניין קבלת שירותי ניהול ופיקוח באשר
לפרויקט להקמת מועדון נוער בערב אל עראמשה