דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. ועדת ביקורת לוועד מקומי אחיהוד - אופיר גמליאל
 2. דו"ח ביקורת לשנת 2020
 3. צו מיסים מועצה לשנת 2022
 • אישור חריג בארנונה לשנת 2022 – בקשה לתקן הגדרת "בניין" בסעיף 1.1 לצו הארנונה 
 • הנחות בארנונה לשנת 2022
 • צווי מיסים ועדים מקומיים לשנת 2022
 1. דו"ח רבעון 1.2021
 2. ניהול והפעלת חוף שבי ציון
 3. חידוש חוזה חכירה אכסניית נוער מור אכזיב
 4. הרכב הוועדה לשימור אתרים
 5. הרכב ועדת ביטחון
 6. אישרור החלפת חברה בוועדה המרחבית לתכנון ובנייה חבל אשר
 7. הסכם עם מזרעה – מגרשי טניס
 8. תב"רים
 9. ועדת השקעות
 10. שונות

פרוטוקול הנהלה מספר 01.2021 מיום 07 יוני 2021
נספח א': דו"ח ביקורת מועצה לשנת 2020
נספח ב': צו מיסים מועצה לשנת 2022 + צו מיסים ועדים מקומיים לשנת 2022
נספח ג': דו"ח רבעון 01.2021
נספח ד': תב"רים
נספח ה': פרוטוקול ועדת השקעות 01.2021