דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מיום 21 יולי 2021 - לחצו כאן

על סדר היום:

  1. אישור צירוף יועץ כלכלי למאגר היועצים.
  2. אישור הליך התקשרות לפי הנוהל בנוגע להתקשרות עם מתכנן לצורך תכנון קו מאסף ראשי לביוב בכליל.