דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1.  אישור דירקטורים

  • מינהלת בר לב: אושרת זהבי (נציגת ציבור).
  • מתנ"ס: מוריה דהאן (נבחר ציבור) – מחליפה את אושרת זהבי.
  • חכ"ל: הראל רז (נציג ציבור), לירון שוסטרמן (נציגת ציבור).

2. נציגי ציבור בוועדת בחינה למשרות פנויות במועצה

 

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום 28 יולי 2021
נספח א': קובץ דירקטורים