דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ישיבת ועדת השלושה מיום 30 אוגוסט 2021 - לחצו כאן

על סדר היום:

אישור התקשרות עם משכ"ל בעניין קבלת שירותי ניהול ופיקוח באשר לפרויקט לאספקה והתקנה של מתקני כושר.