דלג לתוכן העמוד
על סדר היום:

התקשרויות עם מתכננים שונים ומנהל פרויקט בעניין תכנון והקמת תשתיות מלאות לתחום הסטטוטורי ביישוב כליל.

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 05 דצמבר 2021 - לחצו כאן