דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 20 ינואר 2022

על סדר היום:

 

  1. אישור הליך התקשרות לפי הנוהל בנוגע להתקשרות בנוגע לתכנון בינוי חטיבת ביניים וחטיבה עליונה בביה"ס בקיבוץ עברון.
  2. אישור הליך התקשרות לפי הנוהל בנוגע להתקשרות בנוגע לתכנון בינוי חטיבת ביניים "מנור" בקיבוץ אילון.
  3. אישור הליך התקשרות לפי הנוהל בנוגע להתקשרות בנוגע לליווי הוועד המקומי ביישוב עראמשה.