דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מספר 01.2022 מיום 27 ינואר 2022

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. אישור סדר היום לישיבה
 2. אישור פרוטוקול קודם מיום 27 דצמבר 2021
 3. תמיכות מועצה לשנת 2022
 4. תחשיב דמי הקמה למים ביישוב כליל
 5. ועדות חובה במועצה
 6. הגשת ערר על החלטת הוולחוף בעניין גן לאומי אכזיב
 7. פתיחת חשבון חדש בבנק לאומי לניהול תיק השקעות של חברת הראל
 8. דחיית תשלומי ארנונה לעסקים בשל התפרצות נגיף האומיקרון
 9. הסכם בין החכ״ל ללימן בנושא כפר הנופש אכזיב
 10. סגירת חשבון שאינו בשימוש – בנק מרכנתיל
 11. חוק עזר למטה אשר, טיפול פסולת – הערות המשרד להגנת הסביבה
 12. תב"רים

נספח א': פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 26 ינואר 2022
נספח ב': תחשיב דמי הקמה למים ביישוב כליל
נספח ג': ועדות חובה של המועצה
נספח ד': הסכם מועצה והחכ"ל עם לימן בנושא כפר הופש אכזיב
נספח ה': חוק עזר טיפול פסולת - הערות המשרד להגנת הסביבה
נספח ו': תב"רים