דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מיום 11 אפריל 2022 - לחצו כאן

על סדר היום:
התקשרות עם יועץ ארגוני במרחב הכפרי.

 

התקשרות עם יועץ ארגוני במרחב הכפרי:
בישיבתה מה 30 מרץ 2022, אישרה הוועדה יציאה להליך לפי הנוהל בנוגע להתקשרות הנדונה. נעשתה פנייה למציעים והוגשה הצעה אחת בלבד – הצעתו של עמרי קובה. המציע לא נתן הנחה על המחיר המקסימאלי שנקבע בפנייה להגשת הצעות, אולם קיבל את הניקוד המקסימאלי ביתר הרכיבים.
לדברי אורית, ההצעה עומדת בכל התנאים ומדובר באיש מקצוע רציני ומומלץ.
לפיכך, מחליטה הוועדה לזכות את עמרי קובה בהליך.