דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ישיבה מיום 11 אפריל 2022 - לחצו כאן

על סדר היום:
דיווחי ראש המועצה

 1. אישור פרוטוקול ישיבה מיום 28 פברואר 2022
 2. דו"ח כספי לשנת 2020
 3. תגובות הרשות לדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2020
 4. דוח ביקורת מפורט לשנת 2020
 5. אישור דו"ח רבעון 04.2021
 6. אישור ניהול מו"מ ללא מכרז – ביצוע עבודות ייצור, אספקה והצבת מחסן ביטחון
 7. מינוי עוזרת אישית לראש הרשות
 8. אישור שכר – עוזרת ראש המועצה
 9. אישור עובדי ועדים מקומיים
 10. עדכון תקנון - העמותה לקידום הספורט
 11. מינוי מנהל חופים
 12. שמות רחובות מושב עמקה
 13. אישור נסיעת ראש המועצה לחו"ל
 14. דיווח ראש המועצה על קבלת תרומה מארגון JNF להקמת תחנת כיבוי אש באילון
 15. תב"רים

נספחים: 
נספח א': דו"ח כספי מבוקר לשנת 2020
נספח ב': תגובת הרשות לדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2020
נספח ג': דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2020 - תקציר דו"ח הביקורת
נספח ד': דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2020 - נוסח מלא
נספח ה': דו"ח רבעון 04.2021
נספח ו': תקנון העמותה לקידום הספורט
נספח ז': תב"רים