דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול המליאה מספר 04.2022 מיום 30 מאי 2022

על סדר היום:
דיווחי ראש המועצה
הצגת פעילות המחלקה לחינוך בלתי פורמאלי

  1. אישור פרוטוקול קודם מיום 11 אפריל 2022
  2. דו"ח ביקורת מועצה 2021 – פיקוח חוקי עזר
  3. ועדת ביקורת לוועד מקומי ראש הנקרה
  4. הלוואת פיתוח
  5. הנצחה
  6. דיווח תוצאות ניהול מו"מ להקמת מחסן חירום
  7. שמות רחובות, אחיהוד
  8. דירקטורים – מטה אשר ייזום ופיתוח פרויקטים - חכ"ל
  9. תב"רים
  10. שונות

פרוטוקול המליאה מספר 04.2022 מיום 30 מאי 2022
נספח א': מצגת פעילות המחלקת לחינוך בלתי פורמאלי
נספח ב': מצגת עיקרי דו"ח הביקורת לנושא פיקוח חוקי עזר במועצה
נספח ג': שמות רחובות אחיהוד
נספח ד': תב"רים
נספח ה': התפתחות הארנונה במועצה בשנים 2021 - 2022