דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 09 יוני 2022

על סדר היום:
אישור הליך התקשרות לניהול פרויקט "אשרינו"
בקשות להצטרפות למאגר יועצים: כלכלי, הנדסה