דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול הנהלה מספר 02.2022 מיום 13 יוני 2022 - לחצו כאן

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

  1. דו"ח רבעון 01.2022 - מועצה
  2. מעבר לאכיפה עפ"י חקיקה ראשית
  3. הצגת דוחות כספיים גופים קשורים לשנת 2021
  4. צו מיסים מועצה לשנת 2023
  5. צווי מיסים ועדים מקומיים לשנת 2023
  6. הנחות ארנונה לשנת 2023

נספח א': דו"ח רבעון 01.2022
נספח ב': מעבר לאכיפה עפ"י חקיקה ראשית - חוות דעת התובע העירוני
נספח ג': דו"חות כספיים גופים קשורים לשנת 2021; אשרן, מינהלת בר לב, החווה האזורית לנסיונות גליל מערבי, חכ"ל, מתנ"ס, העמותה לקידום הספורט, קומפוסט
נספח ד': צווי מיסים מועצה לשנת 2023, צווי מיסים ועדים מקומיים לשנת 2023